Полезно

Система IMS

 

Ръководството за използване на системата IMS от потребители, както и останалите нужни документи, можете да изтеглите от тук:

 

 

 

Rukovorstvo

 

Spirane Dostup

 

Sertifikat

 

Ukazaniq Install

 

Ukazania sled Install


  

Моля, изпращайте исканията за достъп на следния e-mail:

 

ims@bulins.bg

 

 

 

Телефон за поддръжка за системата IMS:

 

 

+359 (2) 91 981 102,

+359 (2) 91 981 103,

+359 (2) 91 981 730;

 

Телефон за съдействие при работа с IMS:


+359 (2) 91981 217 - Мария Борисова
+359 (2) 91 981 144 - Митко Стоянов
+359 (2) 91 981 831 - Гергана Иванова
+359 (2) 91 981 920 - Евгения Драганова
+359 (2) 91 981 752 - Митко Ватински
+359 (2) 91 981 758 - Антон Димитров
+359 (2) 91 981 817 - Добринка Николова
+359 (2) 91 981 122 - Мирослав Дичев
+359 (2) 91 981 207 - Георги Железаров
+359 (2) 91 981 236 - Кирил Дачев
+359 (2) 91 981 818 - Анна Маринова
+359 (2) 91 981 882 - Антоана Тупавичарова
+359 (2) 91 981 234 - Николинка Тодорова
+359 (2) 91 981 765 - Димитър Филипов
+359 (2) 91 981 300 - Диана Геринска
+359 (2) 91 981 238 - Анна Косева
+359 (2) 91 981 751 - Радостина Чановска
+359 (2) 91 981 828 - Валентина Маринова